Handflätade korgar av olika material, stora och små för olika ändamål.

Våra korgmakare:

Jan Johansson, Blekinge, flätar med hassel.

Rune Svensson, Gotland, flätar bl a med granrot och hassel.