Här finns unika föremål såväl som likartade föremål. All keramik som vi säljer är handdrejad.

Våra keramiker:

Tomas Anagrius, Kvidinge. Född i Stockholm och utbildad på Konstfack. Verksam i Kvidinge i nordvästra Skåne, känt för sin fina lera. Här arbetar han sedan 1967 med både lergods och stengods. Det är handdrejade och handbyggda föremål. Lergodset är dekorerat med piplera och olikfärgade engober i hornmålningsteknik. Tomas är representerad i ett flertal museer och samlingar bl a Nationalmuseum i Stockholm, Röhssha museet i Göteborg, Kulturen i Lund, Höganäs museum. Han har gett ut boken Keramik från Kvidinge, som han fick Lengertz Kulturpris för 2007.