Jynnen

Ett jynne är vad vi i dagligt  tal skulle kalla kudde. Den traditionella storleken är ca 50x50 cm. Jynnen användes för att sitta på på stolar och pallar.