Mission: Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring

 

Vision: Slöjd ska ha en självklar plats i alla männsikors dagliga liv